تفاهم نامه ها

تفاهم نامه با سازمان مدیریت صنعتی

 

 

 

تفاهم نامه با انجمن صنفی شرکت های خدمات مهندسی صنعتی استان

 

 

 

تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 

No images found.

 

 

تفاهم نامه با اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

 

 

 

تفاهم نامه با جهاد دانشگاهی

 

 

تفاهم نامه با پارک علم و فناوری