رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی خطاب به رئیس مجلی شورای اسلامی : هزینه های جاری و مصرفی 75 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش نصر، سید باقر شریف زاده در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد افزود: بودجه هر کشور، آینه تمام نمای تفکرات و تصمیمات مدیریتی، فرهنگی،سیاسی،نظامی و اجتماعی آن کشور در چگونگی تخصیص منابع عمومی کشور می باشد.

رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی در گفتگو با «نصر»...

مهندس توکلی یک نهضت و شالوده صنعتی ایجاد کرد/ توکلی پاکدست، صادق و مسئولیت پذیر بود

نصر: رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی گفت: مهندس توکلی یک نهضت و شالوده صنعتی ایجاد کرد و نقش ایشان در صنعتی کردن تبریز و ایران بی بدیل است.