نهمین جلسه هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان با اکثریت قاطع اعضاء برگزار گردید

همین جلسه هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان با اکثریت قاطع اعضاء برگزار گردید

انجمن مدیران صنایع استان به ریاست جناب آقای دکتر شریف زاده تشکیل جلسه داد.

 

najati sanat

ابتدا جلسه با نام و یاد خداوند متعال شروع و برابر دستورجلسه موضوعات مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چندین مورد به تصویب اعضاء محترم رسید.
در این جلسه از اهتمام ویژه خانه صنعت و اعضاء محترم آن در خصوص برگزاری مراسم تکریم جناب آقای مهندس حسین نجاتی و همچنین از خدمات ارزنده سرکار خانم علیپور تقدیر و قدردانی بعمل آمد. گفتنی است روز پنجشنبه مورخه 98/7/4 با حضور جمع کثیری از صنعتگران و مسئولین شهر از خدمات چندین ساله مدیر خاضع، فروتن و پاکدست جناب آقای مهندس حسین نجاتی تجلیل بعمل آوردند.
در این مراسم جناب آقای دکتر شریف زاده ریاست انجمن مدیران صنایع استان از طرف خود و اعضاء هیأت رئیسه با اهداء لوح تکریم به همراه هدیه ای، از استاندار محترم استان جناب آقای دکتر پورمحمدی درخواست کردند نشان عالی مدیریت بر سینه ایشان نصب گردید.

5-5

 

4-4

3-3

 

1-1