فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق

«پیوست شماره چهار»
فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق
مصوب جلسه 1393/04/17 هیئت امنای صندوق توسعه ملی

با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت ها که از محل منابع این صندوق تامین مال میشود باید :
1.    در جهت تبدیل این منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از این منابع باشد.


2.    اصول اساسنامه و مفاد مندرجات آخرین نظام نامه های صندوق انطباق کامل داشته باشد.
3.    از توجیه فنی ، اقتصادی، مالی برخوردار بوده و اهلیت متقاضی آن توسط بانک عامل احراز شده باشد.
-    در اجرای جزء (7)بند (ب) ماده (84) قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت به شرح زیر تعیین می گردد:

الف) صنعت و معدن

1-    الف : طرح ها ایجادی و توسعه ای ( کوچک- متوسط – بزرگ)
-    طرح ها و فعالیت ها توسعه صنایع معدنی و فلزی ( و ماشین آلات مرتبط) با تاکید بر توسعه و تکمیل زنجیرهای  تولید.
-    طرح ها و فعالیت های صنایع کانی غیر فلزی  با تاکید بر محصولات صادراتی
-    ساخت ماشین آلات و تجهیزات و فلزات اساسی
-    طرح ها و فعالیت ها صنایع کانی غیر فلزی با تاکید بر محصولات صادراتی
-    ساخت ماشین آلات و تجهیزات و فلزت اساسی
-    طرح ها و فعالیت های صنایع داروسازی و تجهیزات پزشکی .
-    صنایع چوب و کاغذ ، چاپ و نشر ، نسته بندی و فعالیت های مرتبط
-    صنعت نساجی، تولید منسوجات و فرش دستباف
-    طرح ها و فعالیت ها مرتبط با IT و  ICT  ( صنایع ارتباطی ، رایانه ای ، اتوماسیون ، الکترونیک)
-    طرح ها و فعالیت های دانش بنیان در تمام فعالیت های اقتصادی
-    طرح ها بازیافت
-    صنایع غذایی
-    صنایع پایین دستی و تکمیل پتروشیمی
-    صنایع چرم و کفش

2-    الف) سرمایه در گردش
- اولویت های مندرج در بند (ن) تبصره (5) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شامل، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به بخش های خصوصی و تعاونی ، استفاده ازظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهره برداری و طرح های با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهره برداری و طرح های دارای توجیه فن و اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق

ب‌)    گردشگری
- احداث و تامین تجهیزات هتل مراکز اقامتی و تفریحی و مجتمع های رفاهی بین راهی
- نوسازی ناوگان حمل و نقل

ج)آب و کشاورزی
- ساخت و تامین تجهیزات و فناوری های نون مورد نیاز بخش آب و کشاورزی  و صنایع تبدیلی و تکمیلی
- طرح ها و فعالیت های زیر بخش زراعت : تولید محصولات گلخانه ای ، بذر، محصولات زراعی، گیاهان دارویی، ایجاد و توعه باغات
- طرح ها و فعالیت های زیر بخش دامپروری : تولید گوشت قرمز ، گوشت مرغ، شیر و تخم مرغ
- طرح ها و فعالیت های زیر بخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس ، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو، و تجهیزات صیادی
- طرح ها و فعالیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
- طرح های تامین و بازیافت آب اعم از شرب ، صنعتی ، کشاورزی با اولویت آب های مرزی و مشترک
- افزایش بهره وری مصرف آب در بخش  کشاورزی ازطریق روش های نوین آبیاری
- خدمات مکانیزه کشاورزی براساس دستمزد یا قرارداد